ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μιας και η ύλη έχει μειωθεί κατά πολύ λόγω της εισόδου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα, αποφάσισα για κάθε ενότητα (και όπου κρίνεται απαραίτητο) να συνοψίζω τα βασικά σημεία του μαθήματος σε ένα μικρό βιβλιαράκι.