Αναγνωστική ευχέρεια: Υλικό παρέμβασης

2020-03-08

Βλέπουμε μαθητές μεγάλων τάξεων να αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την αναγωστική διαδικασία, κάτι το οποίο οφείλεται στην απουσία αναγνωστικής ευχέρειας. Παρακάτω θα δούμε μια παρέμβαση για την αποκωδικοποίηση λέξεων με τα συμφωνικά συμπλέγματα μπρ/ρμπ.

Η ανάγνωση είναι ένα σύνθετο γνωστικό έργο που βασίζεται στην επεξεργασία γραφημικών, φωνημικών και σημασιολογικών πληροφοριών. Πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην οικέια δεξιότητα, ακόμη και στις μεγάλες τάξης του δημοτικού. Η ανάγνωση όμως δεν είναι μια απλή διαδικασία. Για να φτάσει κάποιος μαθητής στο επιθυμητό επίπεδο ανάγνωσης θα πρέπει να έχει κατακτήσει κάποια στάδια. Τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται η ανάγνωση είναι η φωνημική επίγνωση, η φωνολογική επίγνωση, η ευχέρεια, το λεξιλόγιο και η κατανόηση 

Πιο συγκεκριμένα, και μιλώντας για την αναγνωστική ευχέρεια, να αναφέρουμε πως κάνουμε λόγο για την ικανότητα της προφορικής (φωναχτής) ανάγνωσης με ακρίβεια, ταχύτητα και κατάλληλη έκφραση/προσωδία  Μία απο τις βασικότερες διαστάσεις της αναγνωστικής ευχέρειας είναι η αποκωδικοποίηση της λέξης. Ο αναγνώστης πρέπει να εκφωνεί τις λέξεις του κειμένου με τα λιγότερα δυνατά λάθη. Η αξιολόγηση της αποκωδικοποίησης αναφέρεται σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων. Παράμετροι της αξιολόγησης είναι ο χρόνος και η ακρίβεια ανάγνωσης 

Η στρατηγική που θα ακολουθήσουμε στην οικεία παρέμβαση είναι η επαναλαμβανόμενη ανάγνωση, αφού μελέτες έχουν δείξει πως οι «φτωχοί» αναγνώστες επωφελούνται, ενισχύοντας έτσι την αναγνωστική ακρίβεια ταχύτητα και κατανόηση. Επιπλέον, πιο αποτελεσματική είναι η μέθοδος για μαθητές που βρίσκονται στην εμπέδωση της αναγνωστικής διαδικασίας. Τέλος, η φωναχτή ανάγνωση φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά την αναγνωστική ευχέρεια σε σχέση με τη σιωπηλή, κάτι το οποίο θα υιοθετήσουμε στο διδακτικό υλικό το οποίο έχουμε διαμορφώσει 

Τζιβινίκου, Σ. (2015). Ανάπτυξη ανάγνωσης και γραφής - Διδακτικές παρεμβάσεις. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Τζιβινίκου, Σ. 2015. Μαθησιακές δυσκολίες - διδακτικές παρεμβάσεις. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 5. 

Την περιγραφή των δραστηριοτήτων της διδακτικής παρέμβασης θα βρείτε εδώ:

Το ΔΩΡΕΑΝ υλικό θα βρείτε εδώ: