Μαθηματικά: Παιχνίδι με κάρτες - Συμπλήρωμα

2018-03-03

Σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, κατά τη διάρκεια των μαθηματικών, οι μικροί μας φίλοι καλούνται να συμπληρώσουν κάποιον αριθμό που λείπει, έχοντας ώς αποτέλεσμα να φτάσουν σε έναν αριθμό-στόχο. Σκέφτηκα πως ένα παιχνίδι με κάρτες, που βασίζεται στην έννοια του συμπληρώματος, θα φανεί χρήσιμο τόσο στη διδασκαλία όσο και στην κατανόηση ή επανάληψη της πρόσθεσης και της αφαίρεσης χρησιμοποιώντας το συμπλήρωμα ενός αριθμού.

Η ιδέα μου δημιουργήθηκε με αφορμή ένα μάθημα της Α Δημοτικού, όπου οι ήρωες του βιβλίου καλούνται να φτάσουν σε έναν αριθμό στόχο, χρησιμοποιώντας την έννοια του συμπληρώματος με τη χρήση περισσότερων του ενός αριθμού. 

Το παρακάτω παιχνίδι έχει ως μοναδική προυπόθεση την εκτύπωση και πλαστικοποίηση καρτών με τους αριθμούς μέχρι το 10. Η αρχική μορφή του προορίζεται για τις μικρές τάξεις ,αλλά σύντομα θα το εμπλουτίσω με μεγαλύτερους αριθμούς, εξυπηρετώντας και τις υπόλοιπες τάξεις.


Οδηγίες παιχνιδιού:

Σε περίπτωση ατομικής χρήσης...

 Ο εκπαιδευτικός ορίζει ένας αριθμό στόχο για όλη την τάξη (π.χ. 10).

Ανάλογα με τα μαθησιακά αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε, οι μαθητές καλούνται

  • Να επιλέξουν δύο κάρτες της επιλογής τους που δημιουργούν τον αριθμό στόχο (π.χ __+__=10)
  • Να δοθεί ο ένας αριθμός από τον εκπαιδευτικό και οι μαθητες να πρέπει να βρουν το συμπλήρωμα για τον αριθμό στόχο (π.χ. 4+__=10)
  • Να δοθούν παραπάνω από ένας αριθμός και να ζητηθεί το συμπλήρωμα (π.χ. 2+4+__=10)
  • Να δοθεί ένας αριθμός και να ζητούνται δύο αριθμοί μέχρι τον αριθμό στόχο (π.χ. 3+__+__=10)

Ο εκπαιδευτικός ανάλογα τους στόχους και το επίπεδο της τάξης καθορίζει και τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει τις κάρτες.

Σε περίπτωση ομαδικής χρήσης...

Ο εκπαιδευτικός ορίζει ένα αριθμό στόχο (π.χ. 14)

Οι μαθητές σε έναν κύκλο επιλέγουν κάρτες και τις βάζουν στο κέντρο εως ότου σχηματιστεί ο αριθμός που ζητείται. Για παράδειγμα, ξεκινάει ο πρώτος με το 9, ο επόμενος με το 2 και ο τρίτος επιλέγει να φτάσει κατευθείαν στο 14 βάζοντας το 3 ή να δώσει στον επόμενο την ευκαιρία. Ο μαθητής που θα συμπληρώσει τελευταίος τον αριθμό δεν έχει τη δυνατότητα σε επόμενους γύρους να τοποθετήσει την τελευταία κάρτα. Με αυτό τον τρόπο, όλοι οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν στο συμπλήρωμα.

Η ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί, χωρίζοντας τους μαθητές σε μικροτερες ομάδες.

Φυσικά, και εσείς που είστε γονείς μπορείτε να το παίξετε σπίτι με τα παιδάκια σας. Καλή διασκέδαση!!!