Το δάσος των συναισθημάτων

2017-08-08

Η αναγνώριση των συναισθημάτων και η καταγραφή ορισμένων από αυτά είναι από τους μικρούς μαθητές μία διασδικασία, η οποία κάποιες φορές τους δυσκολεύει. Η παρακάτω δραστηριότητα θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τα βασικά συναισθήματα με παιγνιώδη τρόπο.

Τα βασικά συναισθήματα αποτελούν η χαρά, η λύπη, ο φόβος και ο θυμός. Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, καθώς επίσης και από το νηπιαγωγείο, τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με την εξερεύνηση των συναισθημάτων και τη διαχείρισή τους. Η δραστηριότητα που σας παρουσιάζω μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη ή ακόμη και στο σπίτι.

Πιο αναλυτικά, μετά από συζήτηση σχετικά με τα βασικά συναισθήματα ( αναγνώριση, ανάλυση, χρησιμότητα) οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν το "δάσος των συναισθημάτων" το οποίο αποτελείται από δέντρα, όπου το καθένα από αυτά αντιπροσωπεύει ένα συναίσθημα, π.χ. χαρά. Στο πρώτο αρχείο που σας επισυνάπτω θα βρείτε διάφορα φρούτα στα οποία τα παιδιά θα γράψουν πότε αισθάνονται το κάθε συναίσθημα. Για παράδειγμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μήλο για τη χαρά. Μέσα στο φρούτο οι μικροί μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τη φράση: Νιώθω χαρά όταν.... π.χ. κάνω ποδήλατο. Αντίστοιχα, θα συμπληρώσουν και τα υπόλοιπα φρούτα και θα τα τοποθετήσουν το καθένα στο δέντρο που τους αναλογεί. Για παράδειγμα, τα μήλα στο δέντρο της χαράς, τις φράουλες στο δέντρο της λύπης, τα αχλάδια στο δέντρο του φόβου και τα πορτοκάλια στο δέντρο του θυμού.

Με αυτό τον τρόπο, θα δημιουργηθεί ένα δάσος το οποίο θα στολίζει τον τοίχο και θα αποτελείται από δέντρα χαράς, λύπης, φόβου και θυμού. Στο δεύτερο αρχείο, θα εντοπίσετε υλικά για να φτιάξετε τα δέντρα και τις ετικέτες τους, τα οποία είναι σε μορφή εκτυπώσιμη. Εύχομαι να σας φανεί χρήσιμη η ιδέα μου!!! Καλή συνέχεια καλοκαιριού... :)