Βοηθώντας τα παιδιά να βελτιώσουν το γραπτό λόγο. Χρήσιμη καρτέλα επέκτασης προτάσεων!

2017-03-27

Πολλοί μικροί μαθητές συναντούν δυσκολία στη δημιουργία προτάσεων ή στην επέκταση αυτών χρησιμοποιώντας επίθετα ή περισσότερες πληροφορίες. Παρακάτω, δημιούργησα μία καρτέλα η οποία θα βοηθήσει τα παιδιά να φτιάχνουν μεγάλες και όμορφες προτάσεις ακολουθώντας απλές ερωτήσεις.

Οι μαθητές των μικρότερων τάξεων δεν είναι εξοικειωμένοι με τη δημιουργία μεγάλων προτάσεων. Ο πίνακας που επισυνάπτω παρακάτω έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως οδηγός επέκτασης μιας απλής πρότασης σε μία ολοκληρωμένη περιγραφή. Απαραίτητο στοιχείο είναι η χρήση επιθέτων τα οποία θα "χρωματίσουν" την ιδέα των παιδιών. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες με τη χρήση της καρτέλας:

  1. Τα παιδιά δουλεύοντας  ατομικά δημιουργούν προτάσεις με τη βοήθεια της καρτέλας. Στη συνέχεια, ανταλλάσουν καρτέλες και προσπαθούν να αποτυπώσουν σε φύλλο ζωγραφικής αυτό που διαβάζουν μπροστά τους. Ακολουθεί συζήτηση για τη χρησιμότητα των επιθέτων και των επιπλέον πληροφοριών σε μία πρόταση μέσα από τη σύγκριση των ζωγραφιών.
  2. Μετά το πέρας της ορθογραφίας, ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να επιλέξουν μία λέξη από το κείμενο ορθογραφίας και να δημιουργήσουν μία πρόταση χρησιμοποιώντας τη βοηθητική καρτέλα.
  3. Καταγράφουμε σε γλωσσοπίεστρα το βασικό λεξιλόγιο κάθε ενότητας στη Γλώσσα και ζητούμε από τους μαθητές να διαλέξουν τυχαία μία λέξη με την οποία θα δημιουργήσουν μία πρόταση χρησιμοποιώντας τη βοηθητική καρτέλα στο τέλος της διδακτικής ώρας. 
  4. Οι μαθητές εντοπίζουν στο κείμενο που είχαν για ανάγνωση ένα ουσιαστικό και καλούνται να δημιουργήσουν μία πρόταση χρησιμοποιώντας τη λέξη που επέλεξαν και έχοντας ως οδηγό τη βοηθητική καρτέλα.