ΓΛΩΣΣΑ

Λέξεις με δύο τόνους

Τονίζω σωστά 


Εξακολουθητικός και Στιγμιαίος (Συνοπτικός) Μέλλοντας

Συμπληρώνω τα κενά


Ρηματική αναγνώριση (1)


Επίθετο πολύς vs Επίρρημα πολύ

Συμπληρώνω τα κενά

Τι μέρος του λόγου είναι

1ο μέρος