Από το ένα στα πολλά: Ισοσύλλαβα αρσενικά ουσιαστικά

2020-05-27

Ξεκινώντας από την Α' δημοτικού μαθαίνουμε το "οι" των πολλών και προχωρώντας στις επόμενες τάξεις οι μαθητές καλούνται να μεταφέρουν τα ουσιαστικά από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό σε διάφορες πτώσεις. 

Το παρόν αρχείο αποτελεί ένα διαδραστικό υλικό το οποίο στόχο έχει την εξάσκηση των μαθητών στη μετατροπή ουσιαστικών από τον ενικό αριθμό στον πληθυντικό στις πτώσεις:

  • ονομαστική
  • γενική
  • αιτιατική

και αφορά στα ισοσύλλαβα αρσενικά ουσιαστικά σε:

  • -ος
  • -ας
  • -ης

Πιο αναλυτικά:

  1. Σε αρχικό στάδιο, οι μικροί μας φίλοι αντιστοιχούν το κάθε ουσιαστικό του ενικού με το αντίστοιχο καρτελάκι στο πληθυντικό αριθμό. Παρατηρούν το άρθρο που χρησιμοποιούμε στον πληθυντικό αριθμό και τις καταλήξεις των ουσιαστικών σε κάθε πτώση.
  2. Σε επόμενο στάδιο, οι μαθητές γράφουν με μαρκαδόρο την απάντηση στα κουτάκια που υπάρχουν δίπλα από τα ουσιαστικά και ελέγχουν από τα καρτελάκια.

Σημαντικό: Η χρήση απλού μαρκαδόρου μπορεί να σβηστεί σε πλαστικοποιημένο χαρτί με υγρό μαντιλάκι, οπότε ενδείκνυται η επαναχρησιμοποίηση του υλικού. 

Το υλικό το εκτυπώνετε και το πλαστικοποιείτε στο μέγεθος που επιθυμείτε. Για να μη βγουν μεγάλες οι καρτέλες (Α4) μπορείτε στις ρυθμίσεις της εκτύπωσης του υπολογιστή να επιλέξετε εκτύπωση 4 φύλλων σε μια σελίδα.

Κατάλληλο για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Το υλικό μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Εύχομαι το υλικό να σας φανεί χρήσιμο!