ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Η καρτέλα που ετοίμασα δημιουργήθηκε μετά από συζήτηση με ένα μαθητή μου πρώτης δημοτικού ο οποίος δυσκολευόταν πολύ στην ορθή οργάνωση της πρότασης και έτσι σκέφτηκα ένα παιγνιώδη τρόπο για να θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία τους κανόνες. Τα δάχτυλα του χεριού μας είναι πάντα μαζί μας και έτσι είναι εύκολο να φέρνουμε στο νου τα πέντε σημαντικά...

Το παρόν αρχείο στοχεύει στην εξάσκηση των μαθητών στην φωνολογική ενημερότητα και πιο συγκεκριμένα στη συλλαβική επίγνωση μέσα από παιδνιώδη τρόπο.

Εύκολη και διασκεδαστική δραστηριότητα για τη διδασκαλία συνδυασμών δύο φωνηέντων, όπως είναι το "ευ" και "αυ".

Τα εισιτήρια εξόδου χουν τη μορφή μικρών καρτών με δραστηριότητες αξιολόγησης της γνώσης μιας διδακτικής ώρας. Καλό είναι να είναι σύντομα και στοχευμένα, κάτι σαν quiz γνώσεων, για να μην κουράζουν τους μαθητές και να μην έχουν οι τελευταίοι την αίσθηση του διαγωνίσματος.

Πολλά παιδιά δυσκολεύονται στο γραπτό λόγο και κυρίως στη διατήρηση αποστάσεων ανάμεσα στις λέξεις. Η δραστηριότητα που θα βρείτε παρακάτω θα βοηθήσει τους μικρούς μας φίλους να είναι σε θέση να εντοπίζουν το λάθος στο γραπτό τους και να δημιουργούν σωστές προτάσεις τηρώντας τον κανόνα του κενού ανάμεσα στις λέξεις.