ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Το παρόν αρχείο περιλαμβάνει κάποια ουσιαστικά και ρήματα στα οποία λείπουν οι καταλήξεις. Ο μαθητής καλείται να εντοπίσει ανάμεσα σε διάφορες καταλήξεις τη σωστή και να την τοποθετήσει δίπλα στη λέξη.

Το quiz γραμματικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στην σχολική τάξη ως μέθοδος τελικής αξιολόγησης μέσα από το παιχνίδι είτε στο σπίτι ως μέθοδος επανάληψης της ύλης του σχολείου. Στην πρώτη περίπτωση ο εκπαιδευτικός μπορεί να χωρίσει την τάξη σε δύο ή τρείς ομάδες ή να επιλέξει να πραγματοποιήσει το παιχνίδι ατομικά. Κόβουμε τις κάρτες από το...

Το παρόν αρχείο περιλαμβάνει κάποια ρήματα στα οποία λείπουν οι καταλήξεις. Ο μαθητής καλείται να εντοπίσει ανάμεσα σε διάφορες καταλήξεις τη σωστή και να την τοποθετήσει δίπλα στη λέξη. Το αρχείο μπορείτε να το εκτυπώσετε, να το πλστικοποιήσετε και με τη βοήθεια υλικού scratch να τοποθετείτε τις σωστές καταλήξεις δίπλα από κάθε ρήμα.

Όσο τα παιδία μεγαλώνουν σχηματίζουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τα μέρη του λόγου και τότε είναι που δυσκολεύονται να τα ξεχωρίσουν και να τα αναγνωρίσουν. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι εύχρηστο που θα μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες για κάθε μέρος του λόγου... Αυτό ήταν οι σελιδοδείκτες που θα σας παρουσιάσω στο αρχείο.

Διαδραστικό τετράδιο για τη γλώσσα.Υλικό για τη ρηματική αναγνώριση.Εύκολο ακρωνύμιο για να θυμούνται πιο έυκολα οι μαθητές τι θα συμπεριλάβουν στην αναγνώριση ενός ρήματος.