ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ: -ι, -η, -ει, -οι

2023-07-08

Το παρόν αρχείο περιλαμβάνει κάποια ουσιαστικά και ρήματα στα οποία λείπουν οι καταλήξεις. Ο μαθητής καλείται να εντοπίσει ανάμεσα σε διάφορες καταλήξεις τη σωστή και να την τοποθετήσει δίπλα στη λέξη.

Το αρχείο μπορείτε να το εκτυπώσετε, να το πλαστικοποιήσετε και με τη βοήθεια υλικού scratch να τοποθετείτε τις σωστές καταλήξεις δίπλα από κάθε ρήμα ή ουσιαστικό.

Εναλλακτικά, η δραστηριότητα πραγματοποιείται και χωρίς τις πλαστικοποιημένες καταλήξεις, καταγράφοντας ο μαθητής μόνος του την κατάληξη που ταιριάζει (σβήνει με υγρό μαντιλάκι για πολλαπλή χρήση)

Οι λέξεις (ρήματα και ουσιαστικά) με τις οποίες θα ασχοληθεί ο μαθητής έχουν τις εξής καταλήξεις :

  • -ί, -ι
  • -ή, -η
  • -ει
  • -οί, οι

Όλη αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς χαρτί και μολύβι και αποτελεί μία παιγνιώδη δραστηριότητα για τους μικρούς μας φίλους.

Κατάλληλο για μαθητές Α και Β Δημοτικού και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Μπορείτε να βρείτε τοαρχείοπατώντας εδώ.

Εύχομαι να σας φανεί χρήσιμο το υλικό μου!