Καρτέλες με καταλήξεις ρημάτων

2019-11-16

 "Κυρία, δε φτάνει που πρέπει να ξέρω τον κανόνα, θα πρέπει να θυμάμαι και τις εξαιρέσεις. Άδικη η ζωή...!" μου είπε ένας μαθητής μου, στις αρχές της χρονιάς. Στην αρχή χαμογέλασα, ύστερα όμως με έβαλε σε σκέψεις και προσπαθώντας να βρω εναν τρόπο να εξασκηθεί χωρίς χαρτί και μολύβι, δημιουργήθηκε το παρακάτω υλικό...

Το παρόν αρχείο περιλαμβάνει κάποια ρήματα στα οποία λείπουν οι καταλήξεις. Ο μαθητής καλείται να εντοπίσει ανάμεσα σε διάφορες καταλήξεις τη σωστή και να την τοποθετήσει δίπλα στη λέξη. Το αρχείο μπορείτε να το εκτυπώσετε, να το πλαστικοποιήσετε και με τη βοήθεια υλικού scratch να τοποθετείτε τις σωστές καταλήξεις δίπλα από κάθε ρήμα. Κατά αυτό τον τρόπο, ο μαθητής θα μπορεί εύκολα να τοποθετεί τις καρτέλες τη μία πάνω στην άλλη.

Τα ρήματα με τα οποία θα ασχοληθεί ο μαθητής έχουν τις εξής καταλήξεις (μαζί με τις εξαιρέσεις):

  • -ίζω
  • -εύω
  • -αίνω
  • -ώνω
  • -όμαι

Όλη αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς χαρτί με μολύβι και αποτελεί μία παιγνιώδη δραστηριότητα για τους μικρούς μας φίλους. Συμβατό με την ύλη της Γ' Δημοτικού και κατάλληλο για μαθητές με δυσκολίες μάθησης. Εύχομαι να σας αρέσει και να σας φανεί χρήσιμο!

Το υλικό θα το βρείτε εδώ: