ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ

2023-07-12
  • Διαδραστικο τετράδιο
  • Δραστηριότητα για την κατανόηση των οικογένειων λέξεων

Μπορείτε να βρείτε το ΔΩΡΕΑΝ αρχείο πατώντας εδώ.

Εύχομαι να σας φανεί χρήσιμο το υλικό μου!