ΠΑΙΧΝΙΔΙ: ΣΥΛΛΑΒΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

2023-06-29

Το παρόν αρχείο στοχεύει στην εξάσκηση των μαθητών στην φωνολογική ενημερότητα και πιο συγκεκριμένα στη συλλαβική επίγνωση μέσα από παιδνιώδη τρόπο.

Το αρχείο περιλαμβάνει 10 κάρτες, τις οποίες μπορείτε να εκτυπώσετε και ανά 2, 4 ή 6 σε κάθε φύλλο για εξοικονόμηση χρόνου, χώρου και λιγότερης κατανάλωσης χαρτιού (προστατεύουμε το περιβάλλον)

Κατάλληλο για μαθητές Νηπιαγωγίου, Α Δημοτικού και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Εύχομαι να το διασκεδάσετε!

Το αρχείο θα βρείτε εδώ.