Βοήθημα για τις αριθμητικές παραστάσεις (φυσικοί αριθμοί)

2023-07-25

Στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού οι μικροί μας φίλοι καλούνται να εκτελέσουν αριθμητικές παραστάσεις με φυσικούς αριθμούς. Ποια είναι όμως η σωστή σειρά εκτέλεσης των πράξεων; Για να δούμε...

Το παρόν βοήθημα περιλαμβάνει:

-Μια αφίσα Α4 με τα βήματα που ακολουθούμε για να επιλύσουμε μια αριθμητική παράσταση με φυσικούς αριθμούς.

-Αναλυτικό παράδειγμα με επεξηγήσεις.

-Εξάσκηση με 8 αριθμητικές παραστάσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας

Εύχομαι να σας φανεί χρήσιμο!

Το υλικό μπορείτε να βρείτε εδώ.