ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ(Δ΄ ΤΑΞΗ)

2024-01-22

Το παρόν αρχείο αποτελεί ένα βοήθημα ορθογραφίας για τη διδασκαλία της ορθογραφίας στη Δ' τάξη σύμφωνα με το σχολικό εγχειρίδιο. Αποτελεί μία παιγνιώδη μορφή διδασκαλίας και συμπληρώνει την κλασσική μέθοδο "μαθαίνω την ορθογραφία απ'έξω".

Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει για κάθε ενότητα:

Άσκηση 1: Διαλέγω τη λέξη που είναι σωστά γραμμένη

Άσκηση 2: Σωστό ή Λάθος

Άσκηση 3: Συμπληρώνω τα κενά.

Άσκηση 4: Εικονογραφική μέθοδος ορθογραφίας

Οι δραστηριότητες του βοηθήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Προσωπικά, φωτοτυπώ μία άσκηση κάθε φορά, την κολλάω στο τετράδιο των μαθητών και κάνουμε με αυτό τον τρόπο επανάληψη στην ορθογραφία κάθε ενότητας.

Το αρχείο θα το βρείτε στο μαγαζάκι μου στο TPT πατώντας εδώ.

Εύχομαι να σας φανεί χρήσιμο το υλικό μου!