Υλικό για τις φυσικές καταστροφές (@Συνεργασία Εκπαιδευτικών Σελίδων)

2023-10-11

Άλλο ένα όμορφο δημιουργημα από την @Συνεργασία Εκπαιδευτικών Σελίδων είναι έτοιμο για όλους εσάς. Η θεματική του αφορά στις φυσικές καταστροφές και θα βρείτε πλούσιο υλικό εδώ από όλους τους δημιουργούς των εκπαιδευτικών σελίδων που συμμετέχουν. 

Το δικό μου δημιούργημα είναι μια παρουσίαση με βασικές πληροφορίες για κάποιες φυσικές καταστροφες. Μπορείτε να τη βρείτε εδώ.